A collection

Bamboo

When you choose to invest in an Ask og Eng furniture it is important to have knowledge about bamboo. Compared to several other surfaces, bamboo is a 100% natural material, which can be used, worn and which provides the opportunity to correct any damage that may occur. However, at the same time, we emphasize that it is important to be aware that bamboo is organic and it can move exposed to changes given the humidity and temperature. Small end pieces and cracks may occur.

Each piece of furniture is unique in the structure of the bamboo and natural formation. Colour variation between different pieces of bamboo may therefore occur. We are nevertheless convinced that nothing can compare to furniture made out of bamboo and other natural materials, and we constantly strive to emphasize these details.

Measurements and drawing basis

The customers are themselves responsible for that the drawings and measurements for the IKEA cabinets are correct. Ask and Eng give you a quote based on the list and drawing from IKEA, which means that the customer is responsible for checking that the order is correct, before the furniture is set in to production. Ask and Eng cannot be held responsible if the main basis from IKEA should turn out to be incorrect. Any additional costs resulting from this, is the customer’s responsibility to cover.

Production and delivery time

Production will be started as soon as Ask and Eng receive the order. Expected delivery time is approx. 6-8 weeks, unless otherwise stated. Ask and Eng take reservations that unforeseen events may occur at production level, which may delay production.

Custom made orders in addition to standard products

If you want a custom-made furniture / solution in addition to our standard products from our A Collection, we will charge you for the hours it takes us to draw your new custom-made furniture. This costs NOK 960 ex. VAT per hour, and an estimated number of hours will be included in the offer.

Guarantee

We offer 3 years of guarantee on our fronts, however we can’t offer guarantee on fronts for integrated dishwasher. With fronts for integrated dishwasher you risk that the hot steam from the dishwasher is so powerful that it can cause the surface on the front to crack and damage over time. Exceptions to these guarantees can be if the product has been exposed to violence, abuse, overloading, faulty maintenance, improper storage or faulty mounting or installation. We don’t offer compensation for operating loss, loss of time or any other indirect losses.

Maintenance

All kitchens, bathroom furniture and other furniture from Ask and Eng are supplied with a surface treatment. The bamboo is treated first with pigmented oil, and then it gets a top treatment with hard wax oil. This makes the bamboo resistant to water spills and wear. Like any other species of wood, the bamboo should be treated after a period of time, approx. once a year to every two years, as much as the amount of wear and tear applied. Contact us for product recommendation, and further instructions on maintenance.

Bambus

Når du velger å investere i et av våre møbler er det viktig å ta stilling til hva du kjøper. Sammenlignet med flere andre overflater er bambus et 100% naturmateriale, som kan brukes, slites og gir samtidig mulighet til å rette opp skader som måtte oppstå. Vi understreker samtidig at det er viktig å være klar over at bambus er organisk, og det kan bevege seg i forhold til endringer i fuktighet og temperatur. Små endeved- og topplate sprekker kan forekomme. Hvert møbel er unikt i bambusens struktur og naturlig formasjon.

Fargevariasjon mellom emner vil også kunne være påregnelig. Spesielt er dette noe som kan forekomme ved etterbestillinger, vi anbefaler derfor å plassere en komplett bestilling av et møbel. Vi er likevel av den overbevisning at ingenting kan måle seg med møbler i bambus og annet naturmateriale, og jobber kontinuerlig med å å fremheve dets detaljer.

Oppmåling og tegningsgrunnlag

Kunden er selv ansvarlig for at tegning og oppmåling til IKEA skapstammer er korrekt. Ask og Eng sender tilbud på bakgrunn av plukkliste og tegning fra IKEA, som så kunden er ansvarlig for å sjekke at stemmer, før det settes i gang produksjon. Ask og Eng kan ikke holdes ansvarlig dersom utgangspunktet fra IKEA skulle være feil. Enhver ekstrakostnad som følge av dette, er kunden selv ansvarlig for å dekke.

Produksjon og leveringstid

Produksjon settes i gang så fort Ask og Eng mottar bestillingen. Forventet leveringstid er ca. 6-8 uker, dersom ikke annet er oppgitt. Ask og Eng tar forbehold i at uforutsette hendelser kan oppstå i produksjonsledd, som kan forsinke produksjonen noe.

Levering

Leveringskostnad kommer i tillegg til pris oppgitt i tilbudet. Disse kostnadene hentes inn fra eksterne leverandører til hvert enkelt prosjekt, da pris vil variere ut ifra avstand og størrelse på prosjekt. Vi leverer kun til første hinder og bærer ikke produkter inn eller opp. Du vil bli kontakt i forkant av levering, for å avtale tidspunkt. Det er viktig å merke seg at det alltid kommer kun en sjåfør, og hvis det er tunge produkter, vil sjåføren trenge assistanse. Kunden kan selv bestemme om levering bestilles via Ask og Eng, eller om det selv hentes fra vårt verksted i Svelvikveien 81.

Husk å sjekke leveringen din, for riktighet mot bestilling. Skader eller eventuelle mangler må dokumenteres og informeres om til workshop@askogeng.no så hurtig som mulig.
‍Leveringskostnad faktureres ved bestilling – og frakt igangsettes ikke før betalingen er innbetalt.

Vedlikehold

Alle kjøkken, baderomsmøbler og andre møbler fra Ask og Eng leveres med en overflatebehandling. Bambusen behandles pigmentert linolje. Dette gjør at bambusen er mer motstandsdyktig mot vannsøl og slitasje. Som alle andre tresorter bør bambusen etterbehandles jevnlig, ca. én gang i året til annethvert år, alt ettersom hvor mye slitasje som påføres. Ta kontakt for anbefaling av produkter, og videre veiledning når det gjelder vedlikehold.

Tegnehonorar ved skreddersømbestilling

Om du ønsker spesialtilpasset skreddersøm på enkelte møbler/løsninger i tillegg til standardvarer fra vår A-kolleksjon, ta kontakt med vårt Studio eller Workshop for pris.